Tee kertalahjoitus

25.9.2018

Teckenspråksverksamhet i Malawi

Utan undervisning på teckenspråk blir döva barn mer eller mindre lämnade åt sitt öde.

Det här är Naomie. Hon bor i Malawi, är åtta år gammal och döv. Naomie har inte kunnat lära sig det språk som hennes hörande familj använder. Ingen av dem kan teckenspråk. 

Naomies familj är inte välbärgad. Därför går hon i en statlig skola där undervisningen sker enbart genom tal. 

För ett barn som aldrig har lärt sig det talade språket är det omöjligt att förstå eller lära sig något bara genom att försöka uttolka munrörelser.

Bland Malawis 19 miljoner invånare finns omkring 23 000 döva barn som Naomie. Bara en bråkdel av dem får gå i en skola med undervisning på teckenspråk. 

Om skolundervisningen ges utan teckenspråk kan döva barn faktiskt inte tillägna sig kunskaper.  Risken är stor att de döva eleverna förblir helt språklösa.

Döva barn har förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället bara om de får lära sig teckenspråk och gå skola på teckenspråk! 

Finlands Dövas Förbund bedriver livsviktigt teckenspråksarbete i Malawi. 

Genom det kan dövsamhället i Malawi framställa teckenspråkiga läromedel, upprätta ett eget tolksystem och arbeta för att teckenspråket ska erkännas i lag. Vårt mål är också att teckenspråket ska inkluderas i det malawiska skolsystemets läroplan. 

Ditt stöd är viktigt för oss i arbetet med döva i Malawi. Genom ditt bidrag får barn som Naomie bästa möjliga förutsättningar för ett självständigt och framgångsrikt liv. 
Tack för hjälpen! 

 • Ge en engångsdonation i rutan här intill
  • girering, kreditkort och MobilePay
 • Donera genom att ringa
  • 0600 90019      8,09 € + lna
  • 0600 04030    14,52 € + lna
  • 0600 04031    21,86 € + lna
 • Donera per textmeddelande
  • Donera10 €, texta KUURO till nummer 16499
  • Donera15 €, texta KUURO15 till 16499
 • Bli månadsdonator!
Nyttiga länkar