8.7.2016

Telefondonation

  • Kuusihenkinen perhe viittoo syksyisen puiston penkillä. Lapset ovat jo lähes aikuisia.
En uppringning till vår gåvotelefon är ett lätt sätt att donera medel till Finlands Dövas Förbunds verksamhet.

Ring upp och ge ett bidrag

Att slå en signal till våra donationsnummer är ett väldigt lätt sätt att göra en donation. Det är fritt fram att ringa en enda gång eller regelbundet varje månad, du förbinder inte dig till någonting. Du behöver inte säga någonting när du ringer, bara lyssna till vårt tackmeddelande och sedan avsluta samtalet. 

Finlands Dövas Förbund har tre telefonnummer för bidrag av olika belopp:

0600 90019      8,09 € + lna
0600 04030    14,52 € + lna
0600 04031    21,86 € + lna

Penninggåvan debiteras i samband med din telefonräkning.