Tjänster på teckenspråk

Finlands Dövas Förbund arbetar hela tiden för dövas rätt till livsviktig service på teckenspråk - för att alla ska bemötas på lika villkor i vårt land. Trots att det är förbjudet i lag att diskriminera någon på grund av språk eller funktionsnedsättning finns fortfarande mycket kvar att göra för att de språkliga rättigheterna ska bli tillgodosedda.

Tee kertalahjoitus

Utan undervisning på teckenspråk blir döva barn mer eller mindre lämnade åt sitt öde.
Tänk om du skulle tvingas avstå från ditt drömyrke på grund av andra människors fördomar.
På våra läger kan också de minsta teckna fritt och glatt!