18.11.2015

Kirjallinen kysymys TV-ohjelmien tekstityksen turvaamisesta

Kansanedustaja Johanna Karimäki on yhdessä seitsemän muun kansanedustajan kanssa jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen TV-ohjelmien tekstityksen turvaamisesta.

Viestintäministeri Anne Bernerin mediamarkkinoita pohtiva työryhmä pohtii paraikaa mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä ja sääntelyn vaikutuksia kaupallisiin mediayhtiöihin. Kirjallisessa kysymyksessä muistutetaan, että tekstitys on todella tärkeä monen erityisryhmän tiedonsaannin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana.

Suomalaisella viittomakielellä saatavia tv-ohjelmia ovat päivittäiset viittomakieliset uutiset (5 min) sekä Viikko viitottuna (kerran viikossa). Kirjallisen kysymyksen mukaan ohjelma-aika viittomakielisille ohjelmille on 44 minuuttia viikossa; omakielistä ohjelmatarjontaa on saatavilla vain vähän edes tulkattuna. TV-tekstitys on tärkeä tiedonlähde myös kuuroille. 

Kansanedustajat kysyvät kirjallisesssa kysymyksessään, kuinka hallitus aikoo turvata kansalaisten yhdenvertaisuuden median kuluttajina ja turvata TV-ohjelmien tekstitysten jatkuvuuden. Kirjalliseen kysymykseen tulee vastata 21 päivän kuluessa sen toimittamisesta valtioneuvostolle.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet Johanna Karimäki (vihr), Jani Toivola (vihr), Krista Mikkonen (vihr), Timo Harakka (sd), Tytti Tuppurainen (sd), Niilo Keränen (kesk), Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja Li Andersson (vas).

Nyttiga länkar