25.1.2016

Asiakaslähtöiseen organisaatioon

  • Liiton organisaatiokaavio
Kuurojen Liitto siirtyi vuodenvaihteessa prosessiorganisaatioon. Viisiosaisessa juttusarjassa uuden johtoryhmän jäsenet kertovat vastuullaan olevista prosesseista. Juttusarjan avaa toiminnanjohtaja Markku Jokinen, joka kertoo organisaatiouudistuksen tavoitteista.

Organisaatiomuutoksen myötä liiton hallinnolliset rakenteet kevenivät merkittävästi. Liitossa ei ole enää osastoja tai yksiköitä, vaan toiminta organisoidaan neljän pääprosessin mukaisesti. Prosessien välillä tehdään jatkuvasti yhteistyötä. Uudistuksella pyritään vastaamaan kiristyneeseen taloustilanteeseen ja muutoksiin toimintaympäristössä.

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen toteaa, että uuden organisaation keskeisin tavoite on asiakaslähtöisyys.

- Asiakkaiden näkökulma pitäisi ottaa vielä aiempaakin enemmän huomioon, mielellään jo toimintojen suunnitteluvaiheessa, Jokinen linjaa.

Muutoksia strategioiden pohjalta

Organisaatiouudistuksessa moni liiton toiminnoista jatkuu ennallaan, mutta osa muuttuu. Asiakkaille muutokset näkyvät muun muassa aluetoiminnassa. Entiset kuntoutussihteerit jatkavat nyt palveluohjaajina. Työasiamiestoiminta jäi puolestaan organisaatiouudistuksen myötä pois.

Kuurojen työllisyyden parantaminen on kuitenkin yksi liiton strategisista tavoitteista, joten siihen on haluttu panostaa. Työllisyyden edunvalvontaa haluttiin tehostaa perustamalla kaksi työllisyyskoordinaattorin tehtävää. Heidän tehtävänään on koordinoida työllisyyteen liittyvää edunvalvontatyötä valtakunnallisesti. Henkilökohtaisissa työllisyyteen liittyvissä asioissa kuurot asiakkaat voivat jatkossa kysyä neuvoja liiton aluetyöntekijöiltä.

Uudessa organisaatiossa tehtäviä on myös jaettu. Esimerkiksi senioritoiminnan koordinointi oli aikaisemmin yhden työntekijän vastuulla. Nyt vastuu seniorityöstä jakautuu kolmelle aluetyöntekijälle, jotka tekevät järjestöohjausta.

- Näin pyritään palvelemaan kenttää paremmin. Eiväthän kuurot seniorit täällä Valkealla talolla asu, vaan ympäri Suomen, toteaa Jokinen.

Aikaisemmin kuntoutussihteereinä toimineet aluetyöntekijät ovat nyt nimekkeeltään palveluohjaajia. Kaksi heistä toimii jatkossa myös ICT-ohjaajina. ICT-ohjaajien tehtävänä on neuvoa kuuroja asiakkaita tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä asioissa. Näin pyritään parantamaan jäsenistön tietoteknisiä valmiuksia.

Siirtymävaiheessa

Uusi organisaatio elää nyt siirtymävaihetta. Markku Jokinen toteaa, että tulevan kevään aikana liiton työntekijät tekevät toimistaan prosessikuvauksia, joiden perusteella pyritään tehostamaan toimintatapoja ja poistamaan mahdollisia päällekkäisyyksiä.

- Prosessikuvausten tekeminen on työkalu, jonka tekeminen pitää valmistella huolella, Jokinen sanoo.

Kun Jokiselta pyytää arviota siitä, millainen Kuurojen Liitto on vuoden kuluttua, jää toiminnanjohtaja pohtimaan.

- Tämä on oppimisen vuosi. Tuleva puolivuotinen menee prosessien opettelussa ja syksyllä ollaan varmasti jo paremmassa vauhdissa. Arvioin, että vuoden kuluttua prosessiorganisaatio toimii viimein täydellä teholla!

 

Juttua muokattu 25.1. klo 15.30. ICT-ohjaajien tehtävää tarkennettu.

Nyttiga länkar