26.1.2016

Työasiamiespalveluista työllisyyden edunvalvontaan

  • Liiton organisaatiokaavio
Kuurojen Liitto siirtyi vuodenvaihteessa prosessiorganisaatioon. Viisiosaisessa juttusarjassa uuden johtoryhmän jäsenet kertovat vastuullaan olevista prosesseista. Juttusarjan toisessa osassa johtaja Kaisa Alanne kertoo Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys -prosessista.

Tämän vuoden osalta Kaisa Alanne nostaa johtamastaan prosessista esille erityisesti edunvalvonnan ja kuurojen työllisyyden edistämisen. Vaikka edunvalvontaa tehdään lähtökohtaisesti koko liitossa, erityisesti siihen keskittyvät kolme erityisasiantuntijaa ja kaksi työllisyyskoordinaattoria.

- Liiton palveluosastolla työskenteli aikaisemmin työasiamiehiä, jotka neuvoivat asiakkaita työllisyyteen liittyvissä asioissa. Nyt työasiamiestoimintaa ei enää ole, ja toiminnan kärki on ennen kaikkea työllisyyden edunvalvonnassa, Alanne sanoo.

Alanne kertoo, että työllisyyskoordinaattorit keskittyvät esimerkiksi tapauksiin, joissa kuuro on kokenut syrjintää työpaikallaan tai työtä hakiessaan. Myös tilastotietoja kuurojen työllisyydestä on tarkoitus kerätä aiempaa tarkemmin. Työllisyyskoordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä aluetyöntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi koulutusta alueille, kunhan uusi toiminta saadaan kunnolla käyntiin.

Henkilökohtaisissa työllisyyteen liittyvissä asioissa kuurot asiakkaat voivat jatkossa kysyä neuvoja liiton palveluohjaajina työskenteleviltä aluetyöntekijöiltä.

Edunvalvontaa tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Kuurojen Liiton laaja kehitysyhteistyötoiminta sijoittuu Alanteen johtamaan prosessiin.

Elinikäistä oppimista

Kuurojen kansanopisto on Kuurojen Liiton omistama oppilaitos, joka toimii liiton kanssa samassa rakennuksessa. Uudessa organisaatiokaaviossa myös kansanopisto on liitetty osaksi liiton prosesseja.

- Tällä pyritään tiivistämään liiton ja kansanopiston yhteistyötä entisestään. Kansanopisto on liitolle tärkeä kumppani kurssien ja koulutuksen järjestäjänä. Virallisesti Kuurojen kansanopisto on edelleen itsenäinen oppilaitos, jolla on oma talous ja johtokunta, sanoo Alanne.

Uudenvuodenlupaus?

Uudenvuodenlupausta kysyttäessä Kaisa Alanne toivoo oman prosessinsa osalta ennen kaikkea sitä, että vuorovaikutus asiakkaiden kanssa saadaan toimivaksi.

- Toivottavasti myös asiakkaat ottavat aktiivisesti yhteyttä meihin, Alanne sanoo.

Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys -prosessin alle sijoittuvat myös liiton viittomakielityö, viittomakielinen kirjasto sekä tieto- ja kirjastopalvelu.

Nyttiga länkar