27.1.2016

Järjestötoimintaa ja kulttuurielämyksiä

  • Liiton organisaatiokaavio
Kuurojen Liitto siirtyi vuodenvaihteessa prosessiorganisaatioon. Viisiosaisessa juttusarjassa uuden johtoryhmän jäsenet kertovat vastuullaan olevista prosesseista. Juttusarjan kolmannessa osassa johtaja Laura Pajunen kertoo Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen -prosessista.

Laura Pajusen johtamassa prosessissa keskitytään toisaalta kuurojen yhdistystoiminnan tukemiseen, toisaalta yksittäisten ihmisten sopeutumis-, vertais- ja virkistystoimintaan.

Järjestöohjausta tekevien aluetyöntekijöiden toimenkuviin on tulossa jonkin verran muutoksia. Esimerkiksi liiton senioritoimintaa koordinoi aiemmin yksi työntekijä liiton keskustoimistolla. Nyt vastuu senioritoiminnasta on puolestaan jaettu kolmelle aluetyöntekijälle. Kun samalla järjestöohjausta tekevien työntekijöiden määrä on laskenut neljästä kolmeen, työnjaosta täytyy vielä käydä tarkentavia keskusteluja kevään mittaan. Muutoksista tullaan tiedottamaan jatkossa, sanoo Laura Pajunen.

- Vaikka pääkaupunkiseudulla ei tällä hetkellä ole järjestöohjausta, kaikkia yhdistyksiä tullaan kuitenkin palvelemaan, Pajunen vakuuttaa.

Verrattuna aikaisempaan organisaatioon, liiton aluetyöntekijöitä on nyt ryhmitelty organisaatioon uudella tavalla. Ne aluetyöntekijät, jotka tekevät järjestöohjausta, sijoittuvat Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan prosessiin. Henkilökohtaiseen palveluohjaukseen keskittyvät aluetyöntekijät sijoittuvat puolestaan toisen prosessin (Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen) alle.

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan prosessiin kuuluvat myös liiton kulttuuritoiminta, nuorisotoiminta, sopeutumisvalmennus sekä viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva). Näiden toimintojen osalta toiminta jatkuu käytännössä ennallaan.

- Nyt onkin kiva kulttuurivuosi tulossa, kun Mikkelissä vietetään toukokuussa kuurojen kulttuuripäiviä!

Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Joka toinen vuosi vietettävät kulttuuripäivät järjestetään 29. kerran.

Laura Pajunen toimii myös liiton yhteyshenkilönä Teatteri Totin ja Kuurojen museon suuntaan.

Uusi vuosi ja järjestöpoliittinen ohjelma

Uuden vuoden osalta Laura Pajunen toivoo, että Kuurojen Liiton laaja toiminta olisi helposti asiakkaiden saavutettavissa. Tähän liittyy myös tehokas tiedottaminen.

- Ennen kaikkea toivon avointa yhteistyötä ja keskustelua!

Yksi Kuurojen Liiton strategisista tavoitteista lähivuosille on se, että jäsenyhdistykset ovat uudistuneet, elinvoimaisia ja verkottuneita. Kaksi vuotta sitten liittokokous velvoitti liiton aloittamaan järjestöpoliittisen ohjelman valmistelun. Tänä vuonna järjestöpoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan yhteistyössä kuurojenyhdistysten kanssa.

 

Nyttiga länkar