29.1.2016

Varainhankintaa, viestintää ja sisäisiä palveluita

  • Liiton organisaatiokaavio
Kuurojen Liitto siirtyi vuodenvaihteessa prosessiorganisaatioon. Viisiosaisessa juttusarjassa uuden johtoryhmän jäsenet kertovat vastuullaan olevista prosesseista. Juttusarjan viimeisessä osassa johtaja Raija Jokila kertoo Hallinto ja viestintä-prosessista.

Raija Jokilan johtamaan prosessiin sijoittuvat liiton talous- ja henkilöstöhallinto, käännös- ja tulkkauspalvelut, sihteeripalvelut sekä varainhankinta, digikehittäminen ja viestintä. Prosessin alle kuuluu myös Valkean talon kiinteistön ja ICT-ryhmän koordinoiminen.

- Toivon, että meidän prosessistamme kehittyy organisaation rinnalla kulkija, linjaa Jokila.

Liiton organisaatiouudistuksessa asiakaslähtöisyys on nostettu ykkösasiaksi. Hallinto ja viestintä-prosessin toimintojen asiakaskirjo on laaja. Tukitoiminnot palvelevat toimintoja talon sisällä, mutta esimerkiksi viestinnän ja varainhankinnan asiakkaat ovat pääosin talon ulkopuolella. Raija Jokila sanoo, että tulevana vuonna pitääkin määritellä tarkkaan, keitä asiakkailla missäkin yhteydessä tarkoitetaan.

Suuria muutoksia ja mukavaa uutta

Viime syksynä Kuurojen Liitossa tapahtui paljon; yt-neuvotteluiden seurauksena henkilöstöä vähennettiin merkittävästi ja sen myötä toimintoja on pitänyt uudistaa. Suuria muutoksia on tehty muun muassa liiton sihteeri- ja henkilöstöpalveluihin.

Syksyllä myös valtaosa liiton taloushallinnosta ulkoistettiin. Ulkoistamisen myötä taloushallintoon tuli uusia kumppaneita ja ohjelmistot vaihtuivat. Hallintoon perustettiin myös uusi controllerin toimi.

- Tavoitteena on kehittää sisäistä laskentaa ja talouden raportointia niin, että se palvelee jatkuvasti päätöksentekoa eri puolilla taloa, sanoo Jokila.

Kuurojen Liiton viestintä pyrkii nostamaan viittomakielisten kuurojen elämää koskevia asioita yleiseen keskusteluun. Liiton viittomakielisen tiedottamisen ja ohjelmatuotannon kautta pyritään puolestaan parantamaan kuurojen tiedonsaantia.

Uudessa organisaatiossa Kuurojen Liiton viestintä ja varainhankinta sijoittuvat samaan prosessiin. Raija Jokila kertoo, että jatkossa viestinnässä on tarkoitus ottaa askeleita entistä enemmän kohti markkinointia ja varainhankintaa. Tavoitteena on tämän kautta kasvattaa liikevaihtoa.

Jokila myöntää, että tänä vuonna on paljon työtä tiedossa.

- Mutta se on kivaa! Meillä oli jo ensimmäinen kehittämispäivä uudella porukalla. Porukka on aivan upea, ja on tosi kivaa lähteä tekemään tällä porukalla näitä juttuja!

 

 

Nyttiga länkar