31.3.2016

Oikeusministeriö julkaisi yhdenvertaisuuslain viittomakielellä

  • Kuvankaappaus oikeusministeriön YouTube kanavasta viittomakielinen yhdenvertaisuuslaki
    Kuva: Kuvankaappaus https://www.youtube.com/watch?v=m5z8hdmf-dk&list=PLBOD3s07Ie2zccwdmGr0xEuQDhuMZOwyP
Yhdenvertaisuuslaki on julkaistu nyt suomalaisella viittomakielellä oikeusministeriön YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/user/oikeusministerio.

Mikä on yhdenvertaisuulaki?

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, että viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Viranomaisen on omalla toimialallaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista esimerkiksi asioiden valmistelussa, päätöksenteossa, hallintotoiminnassa ja -tavoissa, johtamisessa, tulosohjauksessa ja tulossopimuksissa, taloussuunnittelussa, strategisessa suunnittelussa ja tiedotuksessa.

Koulutuksen järjestäjien on yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnissa kiinnitettävä huomiota esimerkiksi oppilaiden valintaperusteisiin, käytettävään oppimateriaaliin, häirintää ja koulukiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin, opetustilanteiden tasapuolisuuteen, opintosuoritusten arvioimiseen sekä opettajien yhdenvertaisuusosaamiseen

Työnantajien on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehdessä.

Lisäksi viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään.

Nyt tämä laki on julkaistu myös suomalaisella viittomakielellä ja katsottavissa oikeusministeriön YouTube-kanavalta osoitteessa https://www.youtube.com/user/oikeusministerio

Oikeusministeriön virallisella Youtube-kanavalla voit katsella ja kommentoida ministeriön julkaisemia videoita. Voit myös tilata kanavan seurataksesi ministeriön toimintaa.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi laki löytyy oikeusministeriön sivuilta osoitteesta   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325

Nyttiga länkar