31.7.2017

Kuurojen Liitto hakee toiminnanjohtajan assistenttia

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä. Liitto hakee vakinaiseen työsuhteeseen keskustoimistoonsa Helsinkiin

TOIMINNANJOHTAJAN ASSISTENTTIA

Tehtävänäsi on toimia toiminnanjohtajan henkilökohtaisena assistenttina, sekä hallituksen ja johtoryhmän kokousten sihteerinä. Arkityöhön kuuluvat erilaisten kokousten, tapaamisten, tilaisuuksien ja matkojen suunnittelu ja organisointi. Tärkeä osa tehtävääsi on aktiivinen yhteydenpito jäsenyhdistysten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhösi kuuluvat myös raporttien ja esitysten valmistelu, tiedon keruu sekä arkistointi. Assistentin työn kehittäminen on osa tehtäväkenttääsi, ja pääset aktiivisesti vaikuttamaan ja käyttämään omaa luovuuttasi töiden toteuttamisessa.

Monipuolisten ja vaativien tehtävien hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulutusta tai kokemusta vastaavista tehtävistä, hyvää suomalaisen viittomakielen taitoa sekä kirjallista suomen, englannin ja ruotsin kielen taitoa. Kansainvälisen viittomisen taito katsotaan eduksi. Työ on ajoittain hyvin kiireistä ja edellyttää joustavuutta ja hyvää paineensietokykyä. Vastapainoksi tarjoamme mukavan ja omistautuneen työyhteisön ja mahdollisuuden osallistua liiton laajaan kansalliseen ja kansainväliseen ihmisoikeus- ja edunvalvontatyöhön.

Tiiviisti muotoillun vapaamuotoisen hakemuksen pyydämme toimittamaan 7.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen rekrytointi@kuurojenliitto.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 25. ja 28.8.2017. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan syyskuun alussa. Palkkauksessa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä on mahdollista kysellä 1-7.8.2017: HR-koordinaattori Susanna Silberstein, susanna.silberstein@kuurojenliitto.fi, p. 040-5071073.