Program

  • Ohjelma

Veckoslutets program

Fredag 25.5 ordnar dövföreningen Kanta-Hämeen viittomakieliset ry utflykten ”Tavastehus Tour" (Hämeenlinna Tour) i form av en rundtur i Tavastehus. Tidtabellerna för utflyktsdagens program är under arbete och publiceras senare när evenemanget närmar sig. Efter rundturen samlas vi för att tillbringa kvällen på Deaf Pub bakom Verkatehdas. Här består programmet av den traditionella frågesporten i en lättare tappning. De egentliga kulturdagarna går sedan av stapeln på Verkatehdas i Tavastehus 26–27.5.

FREDAG 25.5 TAVASTEHUS

15:00 Tavastehus Tour-utflyktsdag (Hämeenlinna Tour)
19:00 Deaf Pub (K-18)
Kvällsprogram för barn och ungdomar
Frågesporter
 

 

LÖRDAG 26.5 VERKATEHDAS

9:30  Kulturdagarna invigs
10:00 Tävlingsuppvisningar
11:30 Lunch
19:00 Deaf Pub (K-18)
          Kvällsprogram för barn och ungdomar

 

SÖNDAG  27.5 VERKATEHDAS

9:00 Tävlingsuppvisningar
11:30 Lunch
16:00  Prisutdelning (tidpunkten beror på antalet uppvisningar)     

 

HUR ANMÄLER MAN SIG TILL TÄVLINGARNA?
För anmälning till fredagens frågesport samt till tävlingarna på lördag och söndag, se TÄVLINGAR i menyn uppe på sidan. Där hittar du också anmälningsblankett och tävlingsregler. 

Dövas 30 riksomfattande kulturdagar 2018

Finlands största teckenspråkiga kulturevenemang, Dövas riksomfattande kulturdagar, intar Verkatehdas i Tavastehus 26–27.5.2018. Evenemanget ordnas i år för trettionde gången.

Kulturdagarna arrangeras av Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion i samarbete med dövföreningen Kanta-Hämeen Viittomakieliset ry. På fredagen före det egentliga evenemanget ordnar dövföreningen trevligt kringprogram i Tavastehus.

Dövföreningar, skolor, enskilda döva, hörselnedsatta och hörande som har teckenspråket som modersmål och första språk kan delta i kulturdagarnas tävlingar i olika konstarter. Tävlingarna omfattar t.ex. scenkonst, bildkonst, hobbyarbeten och fotografering. Mera information om hur man anmäler sig till de olika tävlingsgrenarna finns i menyn uppe på sidan. Vi hoppas att föreningar och skolor ska låta budet om möjligheterna att delta i tävlingarna gå vidare till sina medlemmar och elever så att evenemanget kan bjuda på ett brett och mångsidigt spektrum av kulturupplevelser. 

Dövas riksomfattande kulturdagar är samtidigt också ett forum för nätverkande där organisationer och andra aktörer kan träffas och diskutera aktuella teman. Evenemanget lockar mycket besökare och flera år har upp till en tredjedel av hela dövsamhället varit med. Kulturdagarna har inga åldersgränser. Döva, hörselnedsatta och hörande i alla åldrar är hjärtligt välkomna – taltolkning finns på evenemanget och kulturarenan Verkatehdas är som plats tillgänglig.

Kom med och hänge dig ett helt veckoslut åt teckenspråkiga uppvisningar, konst, diskussioner, läcker mat, mångsidiga aktiviteter och den vackra staden Tavastehus! Kulturdagarna innebär nya upplevelser och en möjlighet att njuta av vår rika, teckenspråkiga kultur.

 

Page updated 7.5.2018