Information

Vi på kommunikationsenheten ställer gärna vår expertis till förfogande i frågor som rör dövhet och teckenspråk!
Finlands Dövas Förbunds information och kommunikation tar i den offentliga debatten särskilt upp frågor som rör teckenspråkiga dövas liv. Genom vår teckenspråkiga information eftersträvar vi att förbättra medlemskårens tillgång till information.

Kommunikationsenheten följer också hur de teckenspråkiga medietjänsterna utvecklas överlag i samhället och fungerar vid behov som konsult. Läs mera om vår kommunikationspolitiska intressebevakning: (linkki ”Oikeus tiedonsaantiin”-osaan)

Kontakt:
e-post: etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

Vihra Tiina
informatör
(09) 5803 431
Mobil 040 828 1846

Page updated 29.8.2018