24.4.2018

Tulkkauspalvelun viimeaikaiset käänteet

Vuoden 2017 ykköspuheenaiheena oli Kelan järjestämä vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus. Sekä palveluntuottajat että asiakkaat huomauttivat moneen otteeseen olevansa tyytymättömiä kilpailutuksessa mainittuihin uudistuksiin. Valituksista huolimatta kilpailutus vietiin loppuun asti. Kevään aikana tulkkauspalvelun sujuvuudesta on noussut esiin monenlaisia keskustelunaiheita ja kysymyksiä.

Viimeaikaisista kuulumisista Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg nosti esiin muun muassa tulkkilistat. Kela toivoo asiakkaiden luovan tulkkilistat, joissa määritellään ketä tulkkia toivoo mihinkin tilaisuuteen. Mikäli ei tee tulkkilistaa, Kela välittää tilaukseen normaalisti ensimmäisen kyseisellä alueella vapaana olevan tulkin. 

Tulkkilistojen käsittely on Kelan mukaan valmistumassa viimeistään toukokuussa. Lomakkeen palautti yli 2 300 asiakasta eli yli puolet palveluun oikeutetuista asiakkaista. Palautteiden mukaan joillakin asiakkailla tulkkilistat ovat toimineet, kun taas joillakin asiakkailla tulkkilistat eivät ole toimineet toivotulla tavalla, sillä tulkkilistat eivät jousta nopeasti tilanteen mukaan. 

Rikosilmoituksia ja valituksia

Lyhyen ajan sisällä Kelan tulkkauspalvelusta on tehty kuusi rikosilmoitusta. Aihealueet vaihtelevat opiskelutulkkauksesta kuurosokeiden asiakkaiden tarpeisiin. - Mielenkiintoista nähdä mitä tässä tapahtuu, että ottaako poliisi rikosilmoitukset käsittelyyn vai ei. Näitähän ei ole koskaan aiemmin tehty, pohti Marika Rönnberg.

Rikosilmoitusten lisäksi prosesseja on käynnissä myös Markkinaoikeudessa. Siellä on käsittelyssä 19 valitusta palveluntuottajilta koskien edellisvuoden kilpailutusta. Edellämainittujen lisäksi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa sekä eduskunnan oikeusasiamiehellä on valituksia käsittelyssä. Rönnberg toivoo, että nämä kaikki vireillä olevat valitukset pakottaisivat valtion arvioimaan uudelleen tulkkauspalvelun toimivuuden.

Mitä asiakkaat voivat tehdä?

Marika Rönnberg kehottaa asiakkaita jatkamaan tulkkien tilaamista normaaliin tapaan, jotta tilastoissa näkyy edelleen todellinen tulkkauksen tarve. Erityisesti eri kohderyhmien, kuten kuurosokeiden ja suomenruotsalaisten tulkkauksen tarve.

Facebookissa jo aiemmin toimineen Herää, Kelan tulkkauspalvelu! -ryhmän oheen on syntynyt Tulkkimarkkinat-ryhmä. Uusi ryhmä perustettiin, koska ensimmäisen ryhmän julkisuus lisäsi tietoturvariskiä tulkkeja etsiville asiakkaille. Tulkkimarkkinat-ryhmällä on tarkoitus tehdä tulkkien etsimisestä turvallisempaa asiakkaille. Rönnbergin mukaan Kela on nyt kyseenalaistanut tulkkien mukanaolon Tulkkimarkkinat-ryhmässä vedoten mahdollisiin sopimusrikkomuksiin.

Palveluntuottajat, asiakkaat ja järjestöt jatkavat edelleen edunvalvontatyötä ja suunnitteilla on muun muassa ehdotus uudesta tulkkauspalveluiden palvelumallista. Tulkkausalan toimijoiden yhdessä laatima suunnitelma on tarkoitus esitellä sosiaali- ja terveysministeriölle syksyllä.

Tekstissä ja videossa mainituista aiheista lisätietoa oheisista linkeistä.

Nyttiga länkar