4.7.2018

Hyviä uutisia: päiväkoteihin enemmän viittomakieltä

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa uuden varhaiskasvatuslain, joka tulee voimaan 1.9.2018. Laki tunnetaan ehkä paremmin vanhalla nimellään ”päivähoitolaki”. Laissa parannetaan muun muassa viittomakielisten lasten oikeutta saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään.

Kaikkiaan laki korostaa lapsen etua aikaisempaa vahvemmin, esimerkiksi kiusaaminen pyritään kitkemään pois. Laki sisältää myös monia muita muutoksia, joilla halutaan nostaa varhaiskasvatuksen laatua. Varhaiskasvatuksella halutaan edistää lapsen oppimisvalmiuksia jo ennen kouluun menoa.

Kuurojen Liiton näkökulmasta lakiin jäi vielä muutamia puutteita sekä vamman että kielen näkökulmasta. Laissa mainitaan vammaisten tai muiden lasten tarvitsema tuki, mutta ei kerrota tarkemmin, mitä ja millaisia tukitoimia tulisi tarjota. Viittomakieli mainitaan myös, mutta siitä todetaan vain, että varhaiskasvatusta ”voidaan järjestää” viittomakielellä. Se ei ole riittävän velvoittava ilmaus.

Lakia luvattiin parantaa vielä

Hyvä uutinen onkin, että tilannetta aiotaan vielä parantaa. Lakia käsitellessään eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan ehdottaman lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimiin siten, että viittomakielisten oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään, joko suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä, turvataan.” Tämä on viittomakielilain mukaista, ja se tulee sisältämään myös coda-lapset eli kuurojen vanhempien kuulevat lapset. Aikataulu tämän asian kehittämiseksi ministeriössä on vielä auki.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimiin siten, että viittomakielisten oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään, joko suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä, turvataan.

Opetushallitus on käynnistänyt varhaiskasvatuksesta kertovan esitteen laatimisen jo ennen lain hyväksymistä. Edunvalvontatyö näiden kahden asian parissa jatkuu elokuussa. Toivottavasti saamme syksyllä kertoa lisää hyviä uutisia!

Nyttiga länkar