17.8.2018

Jyväskylän yliopisto kus­tantaa itse työn­te­ki­jöi­den­sä viit­to­ma­kie­len tulk­kauk­sen

Jyväskylän yliopiston ja Kelan välillä on ollut erimielisyyttä tulkkauspalvelusopimuksen soveltamisesta. Kelan tämän vuoden alusta voimaan astuneen uuden linjauksen mukaan yliopiston tulkit eivät voi tulkata yliopistossa työskenteleville kuuroille tutkijoille ja opettajille.

Jyväskylän yliopiston näkemyksen mukaan yliopiston tulkkien käyttö takaa parhaiten tulkkauksen laadun yliopistokontekstissa ja edistää kuurojen työntekijöiden yhdenvertaista osallistumista akateemisen yhteisön toimintaan. Kuurojen Liitto ilmaisi myös viime joulukuussa huolensa yliopiston tilanteesta; Kelan linjauksen nähtiin uhkaavan akateemisen tulkkauksen laatua.

Jyväskylän yliopisto on nyt päättänyt kustantaa kuurojen työntekijöidensä työelämä- ja opiskelutulkkauksen 1.6.2018-31.12.2019.

- Olemme iloisia, että asiaan on saatu ratkaisu ja sekä opiskelijat että kuurot opettajat saavat opiskelu- ja työskentelyrauhan. Samalla liitto kuitenkin haluaa korostaa sitä, että yliopiston ja Kelan välinen tulkintaerimielisyys on nostanut jälleen yhden ongelmakentän tulkkauspalvelulain soveltamisessa. Tästä syystä Kuurojen Liitto on vahvasti sitä mieltä, että on syytä tehdä tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi mitä pikimmiten. Liitto jatkaa neuvotteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asiasta, kommentoi liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg.

Kela on solminut tarjouskilpailun perusteella tulkkauspalvelusopimukset palveluntuottajien kanssa, joista yksi on Jyväskylän yliopisto. Sopimukset ovat voimassa 1.1.2018-31.12.2019. Toisin kuin aiemmat sopimukset, nykyiset sopimukset eivät kata tilanteita, joissa tulkki tulkkaa samassa yrityksessä työskentelevälle kuurolle henkilölle.

Nyttiga länkar