13.3.2019

Mitä nyt, kun sote on kaatunut?

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja verkkotoimittaja Netta Keski-Levijoki keskustelevat, miten hallituksen eroaminen ja soten kaatuminen vaikuttaa viittomakielisten elämään?

Pääministeri Juha Sipilä pyysi perjantaina 8. maaliskuuta hallituksensa eroa tasavallan presidentiltä. Sen seurauksena maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt tällä hallituskaudella. Nyt keskitytään valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja uudistuksen hallittuun alasajoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän haasteet eivät kuitenkaan ole hävinneet: esim. palvelujen saatavuudessa on ongelmia, kustannukset kasvavat ja väestö vanhenee. Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa lähipäivien aikana kokonaiskuvaa tilanteesta ja tiedottaa jatkoaskelista. 

Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä. Tuleva hallitus tekee ratkaisut myös tehdyn työn hyödyntämisestä.

Kuurojen Liitto jatkaa edunvalvontatyötä

Kuurojen Liitto on tehnyt monenlaista edunvalvontaa, tiedottamista ja jäsenistön perehdyttämistä sote- ja maakuntauudistukseen. Vaikka sote-uudistus ei toteutuisi, Kuurojen Liiton ajamat asiat pysyvät ennallaan. 

Viime vuonna Kuurojen Liitto järjesti alueellisia foorumeja. Tänä vuonna alueelliset foorumit ovat jatkuneet Kuurosokeat ry:n johdolla. Liitto on tavannut sotetyötä tekeviä edustajia ja kansanedustajia ja muistuttanut viittomakielisten kielellisistä oikeuksista sekä viittomakielilain huomioimisesta.

Sote- ja maakuntauudistus on hämmentänyt kuurojen yhteisöä, koska tietoa on ollut vaikea saada. Perustuslakivaliokunta onkin todennut, että sote-uudistuksessa ei ole huomioitu riittävästi viittomakielisten palvelujen saantia omalla kielellään.

Katseet tulevaan

Hallituksen ero ei vaikuta eduskuntavaalien aikatauluun. Eduskuntavaalit on määrä toimittaa sunnuntaina 14. huhtikuuta. Kuurojen Liitto jatkaa vaikuttamistyötä sen puolesta, että tulevista uudistuksista on viestintää myös viittomakielillä.

Liiton vaaliteesit käsittelevät muun muassa tulkkausta, opetusta ja sotepalveluja. Esimerkiksi sote-uudistuksen kohtalosta huolimatta jatkossakin on huolehdittava viittomakielisille saavutettavista sote-palveluista.

Soten kaatuminen vaikuttaa Kuurosokeiden, Kuurojen Liiton ja Kuurojen Palvelusäätiön järjestämiin alueellisten foorumien sisältöihin. Helsingin aluefoorumi on valitettavasti peruttu. Muut aluefoorumit pysyvät ennallaan ja niistä kannattaa seurata Kuurosokeiden ja Kuurojen Liiton tiedotusta.

Nyttiga länkar