15.3.2019

Saavutettavuus tärkeä osa Ylen yhteiskuntavastuuta

  • Saavutettavuusraati ja Merja Ylä-Anttila
    Saavutettavuusraadin osallistujat Merja Ylä-Anttilan kanssa. Kuva: Yle
Ylen saavutettavuusraati kokoontui jälleen keskustelemaan saavutettavuuspalveluista. Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Antti Mäkipää kertoo lyhyesti raadin kuulumisista.

Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila korostaa, että saavutettavuuspalvelut ovat Ylen toiminnan ytimessä ja tärkeä osa, jolla mitataan Yleisradion yhteiskuntavastuullisuutta. Ylä-Anttila osallistui Ylen saavutettavuusraadin 13.3. pidettyyn kokoontumiseen Ylen toimitiloissa Pasilassa. Viittomakielisille tärkeät näkökulmat tulivat keskustelussa hyvin esiin. Ylä-Anttila mainitsi mm. Tanja- ja kuuro Eurooppa -ohjelman hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka viittomakielillä voidaan tehdä myös ohjelmaa, joka kiinnostaa laajaa yleisöä.

Nopea reagointi ja löydettävyys

Kuurojen Liiton näkökulmasta tärkeitä raadin käsittelemiä asioita olivat viittomakieliset ohjelmat ja suoratekstityksen kehityksen eteneminen. Ajankohtaisena kysymyksenä käsiteltiin viittomakielten käyttöä ja tekstitystä nopeissa ja samalla merkityksellisissä uutistilanteissa. Tuoreen esimerkkitilanteen tarkasteluun antoi viestintä hallituksen erosta ja soten kaatumisesta.

Raati nosti esille myös sen, että saavutettavuuspalvelut tulisi olla kootusti ja helposti löydettävissä Ylen palveluista. Löydettävyys korostuu reagoitaessa nopeisiin uutisiin ja viestintätilanteisiin. Palvelujen kehittämisessä korostettiin yhteistyötä ja tiedonvaihtoa saavutettavuuspalvelujen käyttäjien ja Ylen välillä.

Asiantuntijat mukana

Saavutettavuusraati koostuu saavutettavuuspalvelujen käyttäjistä ja järjestöjen edustajista, jotka arvoivat palveluja Ylen asiantuntijoille. Myös Yle uutiset viittomakielellä toimituksen Mikaela Tillander osallistui raadin kokoukseen. Erityisasiantuntijat Sami Virtanen Kuuloliitosta ja Antti Mäkipää Kuurojen Liitosta olivat järjestöjen edustajia raadissa. Saavutettavuuspalveluja ovat esimerkiksi viittomakieliset palvelut, ohjelmatekstitys, äänitekstitys ja kuvailutulkkaus sekä selkokieliset ohjelmat. Raadissa tarkastellaan saavutettavuuden näkökulmasta myös Ylen verkkopalveluja sekä Yle-areenan käytettävyyttä ja toimivuutta.