29.10.2019

Päivi Rainòsta suomalaisen viittomakielen dosentti

  • Viittomakielen dosentti Päivi Rainò

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 23.10.2019 kokouksessaan myöntänyt FT Päivi Rainòlle suomalaisen viittomakielen dosentin arvon.

Kuurojen Liitto onnittelee lämpimästi!

Nyttiga länkar