Seniorer

Finlands Dövas Förbunds seniorarbete eftersträvar ett samhälle där teckenspråkiga äldre kan få service på sitt modersmål och träffa jämnåriga teckenspråkiga.

Seniorarbetet

Dövförbundets seniorarbete fungerar som rådgivare för olika aktörer och serviceproducenter i frågor som gäller tjänster för teckenspråkiga äldre.
Nyttiga länkar

Seniorarbetet arbetar främst för att främja teckenspråkiga äldres rättigheter. En äldre person kan vara sin hemorts enda teckenspråkiga i åldersgruppen och kanske inte ens de som tillhandahåller tjänster för seniorer vet hur denna persons behov ska beaktas på bästa sätt.

Seniorarbetet ordnar också teckenspråkig rekreation, vars främsta syfte är att erbjuda teckenspråkiga äldre tillfälle till umgänge med jämnåriga ur samma språkgrupp och på det sättet förebygga ensamhet och utslagning. Seniorarbetet arrangerar regionala och riksomfattande kurser, evenemang och semestrar i samarbete med olika organisationer.

Läs om kulturverksamheten för teckenspråkiga seniorer under Kulturproduktionen

Seniorarbetet och seniorutskottet

Dövförbundets seniorarbete har en koordinator som bistås av ett seniorutskott. Utskottet väljs vartannat år i samband med de nationella seniordagarna.

Seniordagarna ordnas på olika håll i landet vartannat år och fungerar både som diskussionsforum och som ett tillfälle till rekreation och umgänge med andra seniorer.

Det nordiska seniorarbetet ingår i seniorarbetets nätverk. De nordiska länderna turas om att vartannat år arrangera en träff för nordiska seniorer och ett nordiskt seniormöte.

Page updated 15.5.2015