Biblioteket och informationstjänsten

Finlands Dövas Förbunds bibliotek med informationstjänst är ett specialbibliotek på döv- och teckenspråksområdet. Biblioteket är öppet för alla och materiallån kan göras antingen på plats eller per telefon, brev eller e-post.
Nyttiga länkar

Biblioteket är öppet måndag–fredag klockan 9.00–15.00.

Försäkra dig ändå om öppettiden på förhand om du har lång väg till biblioteket eller vill göra omfattande informationssökningar.

Page updated 15.5.2015