Teckenspråkiga biblioteket

Det teckenspråkiga biblioteket är en nättjänst där vi samlar material på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. En del av materialet är översatt till finska eller svenska.
Nyttiga länkar

Biblioteket dokumenterar Finlands teckenspråkigas kultur, historia och språk. Materialet är lätt åtkomligt för alla och ingen registrering behövs för att bli bibliotekskund. Biblioteket finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. 

Page updated 15.5.2015