Förbundsmötet 2016

  • Porin yliopistokeskuksen rakennus

De praktiska arrangemangen kring förbundsmötet 2016

Finlands Dövas Förbunds ordinarie förbundsmöte 11.6.2016 Universitetscentret i Björneborg, Pohjoisranta 11, 28101 Björneborg

Mötesschema                            

Granskning av fullmakter för förbundsmötet sker lördag 11.6 kl. 9:00 – 10:00. Förbundsmötet inleds på lördagen kl. 10:00 och avslutas kl. 19:00.

Observera att förbundsmötet varar endast en dag.

Resor

Föreningarna/delegaterna sköter sina researrangemang själva. Finlands Dövas Förbund betalar reskostnaderna för en delegat per förening enligt det billigaste färdsättet (= tåg eller buss).

Ersättningen betalas i efterskott till det bankkonto som delegaten har uppgett. Betalningen sker inom augusti.

Övernattning

Föreningarna/delegaterna bokar och betalar övernattning själva. Rumskvoter har reserverats för dem som deltar i förbundsmötet:

Scandic Pori, Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Björneborg
** dubbelrum, 90,00€/natt/rum
* enkelrum 80,00 €/natt/rum
Priset inkluderar frukost.

Om du bokar ett dubbelrum, ange vem du vill dela rummet med.

Antalet rum är begränsat och rumsreservationer ur Finlands Dövas Förbunds kvot görs direkt till Scandic Pori före 3.5. Efter det säljer hotellet rummen till andra gäster. Bokningar per e-post eller per telefon till hotellet: pori@scandichotels.com, tel. 02 624900.

Kom ihåg att uppge Kuurojen Liitto ry som bokningskod när du bokar rum!

Rummen blir tillgängliga efter klockan 15. Om du anländer efter klockan 18, meddela detta i samband med bokningen.

Viktigt att tänka på när du bokar rum:          

I samband med bokningen måste du ovillkorligen ange att rummet ingår i den kvot som är reserverad för Finlands Dövas Förbund samt

* uppge ankomst- och avresedatum
* meddela om du bor i enkel- eller dubbelrum  
* ange namn, adress och telefonnummer för dem som bor i samma rum
* om du bokar för flera personer ska du uppge allas namn.

Måltider 

Måltider serveras i restaurang Sofia bredvid mötesplatsen. Lunchen kostar 10€/person. Var och en betalar sin lunch själv i restaurangens kassa. Meddelanden om specialkost direkt till restaurang Sofia per e-post sofia@amica.fi eller per telefon 02 633 0013.

Medlemsavgifterna

Föreningarnas medlemsavgifter för år 2016 ska vara betalda till dövförbundet före förbundsmötet.  Fakturor på medlemsavgifterna har skickats till föreningarna i mars 2016.

Medlemsavgifterna år 2016 är:

Antal medlemmar                     Medlemsavgift

  3   -   99                                           15 €
100 - 199                                          23 €
200 - 299                                          32 €
300 - 399                                          40 €
400 - 499                                          48 €
500 - 599                                          57 €

Möteskallelse                            

Förbundsmötets infomaterial (möteskallelse, anmälningsblankett, fullmaktsblankett, dagordning/tidsschema samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan) postas till föreningarna senast en månad före mötet.

Förhandsmeddelande om förbundsmötet 2016

* Framställningar * Val av representanter

Framställningar till förbundsmötet

Förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna har rätt att göra framställningar till förbundsmötet. Medlemsföreningarnas framställningar ska skickas till förbundsstyrelsen före 31.3.2016. De ska vara undertecknade av föreningens behöriga namntecknare. 

Framställningarna ska skickas till:

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen
PB 57
00401 Helsingfors 

 

Val av representanter till förbundsmötet

Föreningarna väljer sina delegater till förbundsmötet vid stadgeenligt möte. Enligt förbundets stadgar har de av medlemsföreningarna valda representanterna rösträtt på förbundsmötet. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna till sitt förfogande en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var till förfogande. 

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen 26.9.2015

 

Nominering av kandidater inför Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte 2016

Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar kan föra fram kandidater till valet av förbundsordförande och styrelsemedlemmar, som görs på förbundsmötet sommaren 2016

Förslagen skickas före 30.3.2016 antingen per brev eller som e-post från föreningens egen eller ordförandens eller sekreterarens e-postadress till:  

Finlands Dövas Förbund rf:s valutskott
Pirjo Kilkkilä-Öztürk
Ilmarisenkatu 5 c 16
29200 HARJAVALTA
pikifin(at)hotmail.com

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten framgå:

* namn och ålder

* utbildning och yrke

* hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i 

* vilken uppgift personen föreslås kandidera för (ordförande eller styrelsemedlem) samt en kortfattad motivering av förslaget.

Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste få personens samtycke till att bli uppställd som kandidat.

Förslagen behandlas på valutskottets möte efter att utsatt datum för inlämnande av förslag har passerat. 

Om det i föreningarnas förslag inte ingår tillräckligt många personer vilkas kandidatur garanterar ovan nämnda rättviseaspekter kan valutskottet också själv på annat sätt söka upp lämpliga kandidater. I detta syfte kan föreningarnas representanter eller enskilda personer framföra förslag till utskottet t.ex. på diskussionsdagarna, där möjlighet att samtala privat med valutskottet erbjuds.

I tur att avgå år 2016 är ordförande Jaana Aaltonen, Åbo, samt styrelsemedlemmarna Jari Kärkkäinen, Jorois, Sanna Paasonen, S:t Michel och Nina Sivunen, Jyväskylä.

Page updated 30.5.2016