Förbundsmötet 2017

Förbundsmötets 2017 praktiska arrangemang

Finlands Dövas Förbund rf:s ordinarie förbundsmöte 17.6.2017 Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors

Mötestidtabell  

Granskning av fullmakterna för förbundsmötet sker lördag 17.6 kl. 9.00–10.00.

Förbundsmötet inleds på lördagen kl. 10.00 och avslutas kl. 18.00.

Observera att förbundsmötet är endast en dag långt.

I samband med förbundsmötet ordnar huvudstadsregionens dövföreningar på fredag 16.6 ett intressant gemensamt kvällsprogram, som det är värt att delta i. Mera information är på kommande. 

Resor

Föreningarna/delegaterna sköter sina researrangemang själv.
Finlands Dövas Förbund betalar reskostnaderna för en delegat per förening enligt det billigaste färdsättet (= buss- eller tågbiljett).

Förbundet betalar reseersättningen i efterskott till det konto som delegaten har uppgett. Ersättningen betalas före utgången av augusti.

Inkvartering

Föreningarna/delegaterna bokar och betalar själva sin inkvartering. 

För dem som deltar i förbundsmötet har en rumskvot reserverats enligt följande:

Hotell Haaga
70 € /enkelrum och 80 €/dubbelrum (fre-sön)

Priset inkluderar frukost. Bokningskoden är: KL liittokokous 2017. Om du bokar ett dubbelrum, uppge vem du vill dela rum med.

Antalet rum är begränsat. Bokningarna ska göras direkt till hotellet
före 3.5. Efter det ger hotellet rummen till andra gäster.

Hotell Haaga
Klubbekrigarvägen 10
00320 Helsingfors
tel.+358 9 5807 8491
email: sales@haaga.fi
www.hotelhaaga.fi

Kom ihåg att uppge bokningskoden KL liittokokous 2017 när du bokar rum!

Observera vid bokning av rum

Vid bokning av rum måste ovillkorligen uppges att rummet bokas ur den kvot som har reserverats för Finlands Dövas Förbund, samt

* in- och utcheckningsdatum
* om man ska bo i enkel- eller dubbelrum
* namnen på dem som ska bo i rummet, samt deras adress och telefonnummer  
* om man bokar rum för flera personer ska allas namn uppges.
 

Måltider

Måltiderna serveras i Ljusa husets restaurang. Lunch kostar 14,90 e/ person.

Medlemsavgifter

Föreningarnas medlemsavgifter för år 2017 ska vara betalda till dövförbundet före förbundsmötet.

Faktura för medlemsavgiften har sänts i april 2017.

Medlemsavgifterna år 2017 är:

Antal medlemmar                  Medlemsavgift

3   -   99                                  15 €
100 - 199                                23 €
200 - 299                                32 €
300 - 399                                40 €
400 - 499                                48 €
500 - 599                                57 €

Möteskallelse

Det egentliga meddelandet om förbundsmötet (möteskallelse, anmälningsblankett, fullmaktsblankett, dagordning/tidtabell samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan o.a. mötesdokument) postas till föreningarna senast en månad före förbundsmötet.

Mötesmaterialet publiceras även på förbundets webbplats under våren.

Page updated 31.5.2017