Föreningsprogrammet

Föreningsprogrammet presenteras på regionala forum

Vintern och våren 2018 ordnas ett antal regionala forum där teckenspråkiga kan diskutera med aktörer som fattar beslut i frågor som rör dem. Bland annat tar man upp hur vård- och landskapsreformen påverkar teckenspråkigas vardag. Forumen ordnas på sex orter runt om i Finland.
  • Alueelliset foorumit juliste

På de regionala forumen kan teckenspråkiga och beslutsfattare behandla t.ex. hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i samband med social- och hälsovårdsreformen. Forumen erbjuder också dövföreningarna möjligheter att nätverka med såväl andra föreningar som med myndigheter i regionen

Sammanlagt ordnas fem regionala forum samt ett eget forum för finlandssvenskar. Diskussionerna grundar sig på Finlands Dövas Förbunds publikationer Teckenspråkssprånget* respektive Föreningsprogrammet*.

Forumen sträcker sig över två dagar. På fredagarna koncentrerar vi oss på de språkliga rättigheterna inom ramen för kampanjen för teckenspråkssprånget. Lördagarna ägnar vi åt att tala om hur föreningsprogrammet, som antogs av förbundsmötet, kan genomföras i vardagen. 

Anteckna de datum som passar dig i din kalender redan nu:

  • 23–24.2.2018 Uleåborg
  • 9-10.3.2018 Tammerfors
  • 23–24.3.2018 Kuopio
  • 13–14.4.2018 Åbo
  • 27–28.4.2018 Helsingfors
  • 4-5.5.2018 Borgå (finlandssvenskt forum)

Närmare information om platser, anmälning, preliminärt program och andra praktiska frågor kommer i januari 2018. Forumen är öppna för alla.

* Det teckenspråkiga språnget: Utvärdering och fortsättning av det språkpolitiska programmet för teckenspråken i Finland 2010–2015

*Föreningsprogrammet: Föreningarnas nuläge utreddes med hjälp av två enkäter. Utgående från enkätresultaten utarbetades föreningsprogrammets vision och åtgärdsförslag.

Ytterligare uppgifter:

Kaarina Huovinen
Kampanjkoordinator (teckenspråkssprånget)
+358 44 752 5259 (sms, Whatsapp)

kaarina.huovinen@kuurojenliitto.fi

Tiina Hedrén
Organisationsplanerare (föreningsprogrammet)
+358 44 752 5256 (sms, Whatsapp)

tiina.hedren@kuurojenliitto.fi

 

Page updated 10.2.2018