Föreningsverksamhet

Ansök om medlemsorganisationsunderstöd för år 2019

Finlands Dövas Förbunds medlemsorganisationer kan ansöka om stöd för sin verksamhet år 2019. Förbundet beviljar medlemsorganisationsunderstöd ur det verksamhetsbidrag som anslagits av STEA.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Viktiga datum

Ansökningstiden tar slut 31.1. 2019
Finlands Dövas Förbunds styrelse behandlar ansökningarna och beslutar om fördelningen av understödet. Februari 2019
Föreningarna meddelas per brev om stödbesluten, som också publiceras på Finlands Dövas Förbunds webbplats.  Februari 2019
Avtal om överföring av stödet sluts med föreningarna. Februari-mars 2019
Föreningarna följer med användningen av stödet och sammanställer information om sin verksamhet. Ända till slutet
av 2019
Föreningarna lämnar med hjälp av förbundets elektroniska rapportformulär in sin rapport om hur man har använt medlemsorganisationsunderstödet. 31.1.2020
Finlands Dövas Förbund lämnar rapport om användningen av stödet till STEA. 30.3.2020

 

Medlemsorganisationsunderstöd (föreningsstöd)

Finlands Dövas Förbund delar igen ut medlemsorganisationsunderstödet från STEA till föreningarna. Föreningarna kan ansöka om stöd för verksamheten år 2019.  

Förbundet delar ut understöd till föreningarna på basis av ansökan, länk till ansökningsblanketten finns här intill. Ansökningarna ska lämnas in före 31.1.2019.

Finlands Dövas Förbund administrerar och övervakar användningen av medlemsorganisationsstödet och rapporterar om understödet enligt STEA:s anvisningar. Mera information om grunderna för beviljande av föreningsstödet finns i bilagan här intill. 

Vid behov ger även förbundets personal inom föreningshandledningen ytterligare information och råd, länk till kontaktuppgifterna finns här intill.

Vad ska föreningarna göra för att få föreningsstöd?

Diskutera först frågorna nedan med föreningsmedlemmarna:  

 • Vad vill ni göra år 2019?
 • Vilka önskar ni få med i verksamheten?
 • Hittar man nya medlemmar till föreningen?
 • Vill ni i er verksamhet uppmärksamma någon särskild grupp?

Föreningarna kan också dela ut stöd till sina egna klubbar och sektioner, enligt kriterierna för beviljandet av stödet.   

Exempel på vad man kan ansöka om understöd för

1. Teckenspråkig kamratverksamhet

 • klubbverksamhet, samt upprätthållande av klubbverksamhet
 • grundande av nya kamratstödsgrupper
 • föreningskvällar (t.ex. program)

2. Stöd av frivilliga

 • utbildning för föreningens frivilliga funktionärer (t.ex. förtroendepersoner eller frivilliga som deltar i verksamheten)

3. Ordnande av olika evenemang

 • teckenspråkiga tillställningar, fester eller utflykter som ordnas av föreningen
 • deltagande i Finlands Dövas Förbunds evenemang (obs! inte deltagaravgifter)  
 • för att stöda medlemskårens deltagande i andra evenemang (t.ex. genom att ordna samtransporter)

4. Mindre anskaffningar

 • motivera vilka anskaffningar föreningen behöver göra (varor eller tjänster) och hur mycket det kostar

5. Genomförande av särskilt projekt

 • till exempel planer i enlighet med föreningsprogrammet, såsom en medlemskampanj, locka nya medlemmar med i verksamheten, omplanering av verksamheten, grundande av nya klubbar eller grupper, utveckla information och kommunikation m.m.
Page updated 11.12.2018