Styrelsen och förbundets stadgar

  • Styrelsen 2017-2018.
    Styrelsen 2017-2018.

Styrelsen

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Styrelsens medlemmar 2017-2018

E-postadress: fornamn.efternamn@kl-hallitus.fi

Jaana Aaltonen, puheenjohtaja
+358 50 4355 587 (txt)

Ronja Tammisara
+358469516540 (txt)

Salla Fagerström
+358 50 5013 877 (txt)

Jarkko Helminen
+358405447810 (txt)

Rami Kiiskinen

Bror-Erik Majors

Jari Malkamäki
+358 50 5504 796 (txt)

Arja Peltokorpi

Nina Sivunen
+358 45 1252 266 (txt)

Som styrelsens sekreterare fungerar Tiina Hedrén
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

 

 

Page updated 7.9.2017