Styrelsen och förbundets stadgar

  • Styrelsen 2019-2020 (på bilden saknas Ronja Tammisara och Rami Kiiskinen)

Styrelsen

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Styrelsens medlemmar 2019-2020

E-postadress: fornamn.efternamn@kl-hallitus.fi

Jaana Aaltonen, puheenjohtaja
+358 50 4355 587 (txt)

Cecilia Hanhikoski
+358 40 4118 824 (txt)

Taina Helenius

Jarkko Helminen
+358405447810 (txt)

Merja Jestilä

Rami Kiiskinen

Joonas Lehtimäki
+358 50 5855 736

Bror-Erik Majors

Jari Malkamäki
+358 50 5504 796 (txt)

Ronja Tammisara
+358469516540 (txt)

Som styrelsens sekreterare fungerar Elina Pokki
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Page updated 3.7.2019